Indicators Forex

ทำความรู้จักกับ Indicators

Indicators เป็นเครื่องมือที่นำข้อมูลราคา, ปริมาณการซื้อขาย หรือข้อมูลอื่นๆ ผ่านรูปแบบการคำนวณต่างๆ จนเกิดข้อมูลใหม่เกิดขึ้น แล้วนำมาแสดงลงในกราฟ โดย Indicators สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ ทั้งวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม, โมเมนตัม, หาจุดกลับตัว เป็นต้น

ทำความรู้จักกับ Indicators

โดยหลักๆ Indicators จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) Trend indicators และ 2) Range indicators

เรามาทำความรู้จักกับ Trend indicators กันก่อนเลยTrend indicators เป็น Indicators ที่ไว้วิเคราะห์ในช่วงตลาดที่เป็นแนวโน้ม (ไม่ว่าขาขึ้น หรือขาลง) ตรงข้ามกับ Range indicators ที่จะใช้วิเคราะห์กับตลาดช่วงที่เป็น Sideway

ตัวอย่าง Trend indicators เช่น เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) , Bollinger Bands , ADX , MACD เป็นต้น

 ส่วน Range indicators ใช้วิเคราะห์ในช่วงที่ตลาดเป็นลักษณะ Sideway โดยส่วนมากจะนิยมเรียกเครื่องมือนี้กันว่า Oscillators โดยที่จะมีการแกว่งตัวของข้อมูลในช่วง 0 -100 หรืออาจเป็นตัวเลขที่กำหนด

ตัวอย่าง Range indicators เช่น Stochastic , RSI เป็นต้น

สัญญาณซื้อ/ขาย จาก Indicators

โดยทั่วไป Indicators จะให้สัญญาณ ซื้อ / ขาย ใน 3 รูปแบบ คือ

1) Cross-over signal : เมื่อ Indicators สองตัวตัดกัน

2) Falling and rising : เมื่อค่าของ Indicators เริ่มปรับตัวขึ้น หรือลง

3) Divergence : เมื่อราคาสวนทางกับทิศทางของ Indicators

cross-over and divergence

นอกเหนือจาก Trend indicators และ Range indicators ที่รู้จักกันไปแล้ว ยังมีอีกหนึ่งประเภท คือ Volatility indicators ที่ใช้วิเคราะห์ความผันผวนของราคา ซึ่งสามารถนำไปประกอบการวิเคราะห์กับ Indicators ตัวอื่นๆ ได้

ตัวอย่าง Volatility indicators เช่น Bollinger Bans , Standard Deviation และ ATR เป็นต้น

การเลือกตั้งค่าช่วงเวลาของ Indicator

การคำนวณ Indicators แต่ละตัวนั้น ต้องเลือกช่วงเวลาที่จะนำมาคำนวณ เช่น RSI ปกติจะใช้ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 14 วัน แต่ทั้งนี้ตัวเทรดเดอร์สามารถปรับตัวเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของเราเองได้ ซึ่งหากตั้งค่าใช้วันที่คำนวณต่ำ ๆ Indicator ก็จะตอบสนองการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างไว สามารถหาจังหวะเข้าออกได้รวดเร็ว แต่อาจเกิดสัญญาณหลอกค่อนข้างบ่อย แต่หากตั้งค่าใช้วันที่คำนวณสูงๆ Indicator ก็จะมีความราบรื่น มีความชัดเจน แต่จะตอบสนองการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างช้า ทำให้การเข้า/ออก อาจดีเลย์ออกไป ทั้งนี้ตัวเทรดเดอร์ต้องตั้งค่าให้เหมาะสมไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

sma 10 and 100

ในการเทรดนั้นเราจะไม่แยกการวิเคราะห์พฤติกรรมราคากับการวิเคราะห์ Indicator ออกจากกัน แต่ควรใช้ประโยชน์ของทั้งสองอย่างในการประกอบการตัดสิน เช่น เห็นรูปแบบราคาฟอร์มตัวลักษณะ หัวและไหล่ ส่วน Indicator บ่งชี้ว่าเกิด Divergence ซึ่ง 2 อย่างนี้หากสอดคล้องไปในทางเดียวกันก็จะเป็นตัวช่วยตอกย้ำการคาดการณ์ของราคาด้วยเช่นกัน ไม่ควรอดคติเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ควรเข้าใจมัน และใช้มันให้เป็นประโยชน์ทั้งคู่

ทีมงาน : thaiforexindicator.com