ADX – วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

ADX – วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

เป็นที่รู้กันดีในหมู่เทรดเดอร์ว่าเครื่องมือที่นิยมใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ว่าในช่วงนั้นเป็น Trend หรือเป็น Sideway คือ Indicator อย่าง ADX นั่นเอง

ิ

ก่อนจะเข้าสู่วิธีการใช้งานนั้น เราจะมาดู 2 สิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่เข้าใจผิดเกียวกับเครื่องมือ ADX ได้แก่

          1) ความชันของเส้น ADX : หลายคนมักดูแต่ค่าตัวเลขของ ADX แต่ลืมไปว่าความชันของเส้น ADX นั้นสำคัญไม่แพ้กัน

-โดยในช่วงที่ ADX กำลังขึ้น (ความชันเป็นบวก) แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงนั้นมีลักษณะเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

-และเมื่อช่วงที่ ADX กำลังลง (ความชันเป็นลง) แสดงถึงโมเมนตันที่อ่อนแรงลงของแนวโน้มในช่วงนั้น

-ส่วนในช่วงที่ ADX มีลักษณะ Sideway แสดงถึงราคาเคลื่อนไหวคงที่ ยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนโมเมนตันการเคลื่อนไหวของราคา

2) ADX ไม่ได้เป็นตัวบอกทิศทางของราคา : หลายคนชอบเข้าใจผิดว่า ADX สามารถบอกทิศทางของราคาได้ ซึ่ง ผิด!

-ในขณะที่ ADX กำลังขึ้นนั้น ไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องขึ้นตาม แต่หมายความว่าทิศทางของราคาช่วงนั้นมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะขึ้น หรือ จะลง

-และในขณะที่ ADX กำลังลง ก็เช่นเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่าราคากำลัง แต่หมายความว่า โมเมนตันการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงนั้นเริ่มอ่อนแรง

adx1

หลักการดู ADX

โดยทั่วไปค่า ADX จะอยู่ในช่วง 0 – 100 ซึ่งเราสามารถตีความค่าในช่วงละช่วงได้ดังนี้

  • ช่วง ต่ำกว่า 25 : ราคาในช่วงนั้นเป็นลักษณะ Sideway
  • ช่วง 25 – 50 : ค่อนข้างมีความเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง โดยค่า ADX ในช่วงนี้ เมื่อราคาทดสอบ     ระดับแนวรับหรือแนวต้าน จะมีโอกาสการ Break ผ่านสูง
  • ช่วง 75 ขึ้นไป : โอกาสเห็นเห็นมีน้อย แต่เมื่อเกิดขึ้นจะแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่มาก ราคาขึ้นลงอย่างชัน

divergence adx 1

Divergence กับ ADX

          คล้ายกับการดู Divergence ในหลายๆ Indicator แต่จะแตกต่างกันตรงที่ว่า การเกิด Divergence ของ ADX นั้นไม่ได้เป็นการดูการเปลี่ยนแนวโน้มของราคา จาก ลงเป็นขึ้น หรือจาก ขึ้นเป็นลง แต่จะเป็นการดูการเปลี่ยนลักษณะการเคลื่อนไหวของราคา คือ ดูการจบรอบของแนวโน้ม ดังตัวอย่างด้านล่าง

การดูโอกาสการทะลุแนวรับ / แนวต้าน โดยใช้ ADX

ADX ยังสามารถเป็นตัวช่วยบอกว่าราคาจะมีโอกาส ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน แนวรับ/แนวต้าน จากที่กล่าวมีข้างต้น ADX เป็นตัวบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ยิ่งถ้าช่วงที่ ADX มีค่ามาก แสดงถึงแนวโน้มในช่วงนั้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้โอกาสการ ผ่าน แนวรับ/แนวต้านมีสูง แต่ห่างในช่วงที่ ADX มีค่าน้อย แสดงถึงแนวโน้มในช่วงนั้นอ่อนแอ ทำให้โอกาส ผ่าน แนวรับ/แนวต้านมีน้อย

1

สรุปการใช้ ADX

  1. ใช้แยกแยะระหว่างช่วงที่เป็น Trend กับ Sideway
  2. แบ่งระดับความแข็งแกร่งออกเป็นช่วง 25 , 50 และ 75
  3. การเกิด Divergence ของ ADX เป็นการแสดงถึงความเป็นแนวโน้มเริ่มอ่อนแรงลง
  4. สามารถประเมินโอกาสการ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน แนวรับ / แนวต้าน

ทีมงาน : thaiforexindicator.com