ATR กับ ความผันผวน

ATR กับ ความผันผวน

ATR Indicator เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวนของราคา…เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความผันผวนกันก่อนดีกว่า เนื่องจากหลายคนยังสับสนเกี่ยวกับความผันผวน โดยความผันผวนไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงทิศทางราคา แต่เป็นการวัดว่าราคาแกว่งตัวไปมามากน้อยเพียงใด

Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

– Multiply the previous 14-day ATR by 13.

– Add the most recent day’s TR value.

– Divide the total by 14

Credit : http://stockcharts.com/

shutterstock_327740336ddfbdfb

ความแตกต่างของความผันผวน กับ โมเมนตัม

  • ความผันผวน : วัดการแกว่งตัวของราคาว่ามีขนาดเท่าไร่เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย โดยในช่วงที่ความผันผวนมาก แท่งเทียนจะมีลักษณะไส้เทียนยาวๆ และตัวเทียนจะมีสัดส่วนที่เล็กเมื่อเทียบกับไส้เทียน
  • โมเมนตัม : บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม โดยในช่วงที่โมเมนตัมของราคามีมาก แท่งเทียนมักจะมีตัวเทียนขนาดใหญ่ และไส้เทียนสั้นๆ

RSI ATR1

“ซึ่งในช่วงที่เป็นแนวโน้มอย่างชัดเจนนั้น จะพบว่าราคามีความผันผวนน้อย แต่มีโมเมนตัมสูง”

จุดที่น่าสังเกตของเครื่องมือ ATR คือ ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้น จะให้ค่าความผันผวนน้อยกว่า ในช่วงที่ตลาดเป็นขาลง (ขาลง ATR สูง , ส่วน ขาขึ้น ATR ต่ำ) เนื่องจากทางทฤษฎีได้อ้างอิงว่า อารมณ์กลัว (ลบ) นั้นความมีรุนแรงความ อารมณ์โลภ (บวก) จึงทำให้เวลาตลาดขาลง ความผันผวนจึงมีมากกว่า  

หลังจากที่ได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ATR กันไปแล้ว เรามีดูวิธีใช้ประโยชน์จากมันกันดีกว่า โดยหลักๆ ATR จะไม่ได้เป็นตัวให้สัญญาณการ ซื้อ/ขาย แต่ส่วนมากจะนำมาใช้เป็น จุดขายทำกำไร หรือ จุดตัดขาดทุน เนื่องจากสามารถปรับ จุดขายทำกำไร หรือ จุดตัดขาดทุน ให้ยืดหยุ่นตามสภาพตลาด ณ ตอนนั้น เช่น ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมาก การแกว่งตัวของราคาจะค่อนข้างกว้างกว่าปกติ จึงต้องปรับจุดตัดขาดทุนให้เหมาะสมกับตลาดในช่วงนั้น เป็นต้น

ATR Stop1

(ในกราฟใช้ Volatility stop indicator ซึ่งมีค่าเหมือนกับ ATR เพียงแต่นำมา Plot บนกราฟ)

การใช้งาน ATR ยังมีอีกหลากหลาย ซึ่งเทรดเดอร์สามารถลองนำไปปรับการใช้งานกันดู สามารถมีมิติที่หลากหลายในการเทรด อีกทั้งยังสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้ดียิ่งขึ้น

ทีมงาน : thaiforexindicator.com