4 ประเภทของ Gaps

4 ประเภทของ Gaps

ช่วงการเปิด/ปิด ของแท่งเทียนที่เป็นช่องว่างระหว่างกันหรือที่เรียกกันว่า Gap มักเกิดในช่วงที่มีการประกาศสำคัญๆของราคาหุ้น หรือเหตุการณ์สำคัญๆ ของราคาสินค้านั้นๆ ในช่วงที่ตลาดปิดทำการ และเมื่อเปิดทำการซื้อขายอีกวัน ราคาได้สะท้อนเหตุการณ์เหล่านั้น จนทำให้เกิดช่องว่างของราคา (Gap ส่วนมากมักจะเห็นในพวกหุ้นมากกว่าพวกค่าเงิน)

ลักษณะของ Gap ที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ นั้นสามารถบ่งชี้ถึงพฤติกรรมของราคาที่ปรากฏในช่วงนั้นได้ โดยการวิเคราะห์ Gap เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้กับเหล่าเทรดเดอร์ โดยทั่วไป Gap นั้นแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

shutterstock_420318808

    1) Breakaway Gap : เป็น Gap ที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นแนวโน้มใหม่ มักจะเห็น Gap ลักษณะนี้ตอนทะลุผ่านแนวรับ หรือแนวต้านสำคัญๆ โดยจะไม่มีการลงมาปิด Gap

2) Exhaustion Gap : เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดท้ายของแนวโน้ม หรือเป็นการจบแนวโน้มนั้นๆ และราคาจะเปลี่ยนแนวโน้มไปอีกทิศทางตรงกันข้าม โดยราคามักกลับมาปิด Gap หลังเกิด Exhaustion Gap เพียงไม่กี่วัน

3) Common Gap : เป็น Gap ที่เกิดขึ้นปกติทั่วไป ไม่มีนัยสำคัญอะไร เมื่อเปิดแล้วก็จะเกิดการปิด ซึ่ง Common Gap มักจะเห็นบ่อยในช่วงตลาด Sideway

4) Continuation Gap : เกิดในช่วงกลางเทรน โดยจะไม่มีการปิด Gap นี้ ราคาจะเปิด Gap และวิ่งไปที่ทิศทางเดิมต่อ สามารถวัดระยะการไปต่อของราคาได้โดย ระยะทางที่ราคาจะไปต่อ = ระยะทางเริ่มต้นจนถึงช่วงเกิด Gap

Gaps

จะเห็นได้ว่าเราสามารถแบ่ง Gap ประเภทย่อยได้อีกคือ Gap ที่มีการปิด Exhaustion Gap และ Common Gap และอีกประเภทหนึ่งคือ Gap ที่ไม่เกิดการปิด Breakaway Gap และ Continuation Gap ซึ่งสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้การเทรดได้ ตัวอย่าเช่น ราคาขึ้นมาต่อเนื่องในระยะนึงแล้ว โดยสัญญาณ Indicator ต่างๆ อยู่ในช่วง Overbought และราคาได้ทำการกระโดดขึ้นเปิด Gap ขึ้นมา เราก็สามารถอนุมานได้ว่า Gap ที่เปิดนั้นเปิด Exhaustion Gap โดยอาจรอจังหวะเปิด Short ตาม เป็นต้น

อย่างไรก็ดีการที่จะเห็น Gap ได้นั้น ต้องเป็นของข้อมูลที่เกิดขึ้นไปแล้ว อาจทำให้การเทรดโดยการใช้ Gap นั้นอาจจะช้าไปค่อนข้างมาก ซึ่งต้องอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆ ประกอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดให้ดียิ่งขึ้น

ทีมงาน : thaiforexindicator.com