คำภีร์ Indicator

คำภีร์ Indicator

เราจะมาสรุป Indicator แต่ละตัวที่เหล่าเทรดเดอร์ส่วนมากนิยมใช้กันในรูปแบบที่อ่านง่าย ให้เพื่อนๆ เทรดเดอร์หยิบจับไปใช้กัน ทั้ง Stochastic , Bollinger Bands , ATR , Moving averages , ADX , RSI , Divergences และ Overbought / oversold

shutterstock_413484460

คำภีร์ Indicators
Stochastic ประเภท Range indicator
คุณสมบัติ Momemtum
หมายเหตุ ช่วงกว้างของ Stochastic สามารถบ่งชี้ได้ถึงความแข็งแกร่งของราคา
ถ้ากว้างมาก > ทิศทางราคาแข็งแกร่ง
ถ้าแคบ > ทิศทางราคาอ่อนแอ
RSI ประเภท Trend indicator
  คุณสมบัติ Overbought / oversold
  หมายเหตุ ค่า RSI มากขึ้น แสดงถึงราคา Bullish
  ค่า RSI น้อยลง แสดงถึงราคา Bearish
ADX ประเภท Volatility indicator
คุณสมบัติ วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (Trend strength)
หมายเหตุ ADX < 25 แสดงถึง แนวโน้มอ่อนแอ
25 < ADX 50 แสดงถึง แนวโน้มปานกลาง
ADX > 50 แสดงถึง แนวโน้มแข็งแกร่ง
MACD ประเภท Trend indicator
  คุณสมบัติ Trend following และ momemtum
  หมายเหตุ เมื่อ MACD สูงขึ้น แสดงถึง แนวโน้มขาขึ้น
  เมื่อ MACD ต่ำลง แสดงถึง แนวโน้มขาลง
  และเมื่อเส้น Signal ตัด MACD ขึ้น เป็นสัญญาณ ซื้อ
  และเมื่อเส้น Signal ตัด MACD ลง เป็นสัญญาณ ขาย
Moving Averages ประเภท Trend indicator
คุณสมบัติ Trend following และ momemtum
หมายเหตุ เส้นค่าเฉลี่ย ตัดขึ้น (ลง) เป็นสัญญาณ ซื้อ (ขาย)
ความชัน มาก (น้อย) แสดงถึง แนวโน้มในช่วงนั้นแข็งแกร่ง (อ่อนแอ)
อีกทั้งสามารถใช้เป็นแนวรับ แนวต้าน ได้เช่นกัน
Bollinger Bands ประเภท Volatility indicator
  คุณสมบัติ วัดความผันผวนของราคา
  หมายเหตุ กรอบแคบ แสดงถึง ราคาผันผวนน้อย
  กรอบกว้าง แสดงถึง ราคาผันผวนมาก
  ถ้าราคาออกนอกกรอบ BB แสดงถึงทิศทางในช่วงนั้นแข็งแกร่ง
  แต่บางทีการออกนอกกรอบ BB อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวได้เช่นกัน
ATR ประเภท Volatility indicator
คุณสมบัติ วัดความผันผวนของราคา
หมายเหตุ ATR ควรคำนวณจากขนาดของแท่งเทียนวันก่อนหน้า
สามารถประยุกต์ใช้เป็นจุดออกได้ (ทั้งขายทำกำไรและ Stoploss)

อย่างไรก็ดี Indicators เป็นการแปลงข้อมูลจากราคา ผ่านสูตรคำนวณมาเป็นอีกข้อมูลหนึ่ง ช่วยให้การวิเคราะห์ราคาง่ายมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ใช่เครื่องวิเศษอะไร ที่จะให้ความแม่นยำในการเทรดแบบ 100% จึงต้องอาศัยการวิเคราะห์จากตัวเทรดเดอร์เองด้วยเช่นกัน

ทีมงาน : thaiforexindicator.com